Viral content voor lange termijn traffic groei

In de MOZ whiteboard Friday van 31 juli bespreekt MOZ founder Rand Fish het fenomeen van de Link bait Bumb.

Dit is een bekend SEO principe waarbij door middel van Viral content, niet louter kortstondig, maar ook op lange termijn meer traffic naar de website komt.

Eerst zal ik nog wat beter uitleggen wat dit principe inhoud. Zoals je weet zal een geslaagde viral campagne resulteren in een bezoekerspiek. Deze piek is op zichzelf al waardevol. Nog beter is het wanneer na deze piek de gemiddelde bezoekaantallen significant hoger zijn dan het gemiddelde aantal voor de campagne. Dat er een nieuwe, post viral campagne, standaard ontstaat. Stel je website trekt dagelijks 500 bezoekers en na een geslaagde viral campagne heeft dezelfde site 3 dagen lang 10.000 bezoekers. Nadat iedereen je viral content gezien heeft, vallen de bezoekersaantallen weer terug. Alleen niet naar 500. De nieuwe standaard is nu bijvoorbeeld 800 geworden. Hoe valt dit te verklaren?

In de webmarketingterminologie wordt vaak gesproken over een ‘fly wheel’. Een fly wheel is het effect van goede content op de omgeving van de betreffende website. De viral content brengt meer bezoekers in contact met de website. Hierdoor wordt het publiek van de website groter. Meer mensen zullen de website gaan volgen via RSS, Twitter, Facebook en andere kanalen.

Doordat de viral campagne ook het merk onder de aandacht brengt zullen er meer mensen merk gerelateerde zoekopdrachten uitvoeren. Ook zal een geslaagde viral marketing campagne resulteren in een toename van site bookmarks en directe type in van de website url.

Tenslotte stemt Google, resultatenpagina’s af op het gebruikers gedrag. Wanneer mensen mensen gezocht hebben op jouw content of merknaam zal Google jouw site sneller hoog ranken bij die mensen voor relevante termen.

Dit is natuurlijk allemaal zeer wenselijk maar hoe bereik je dit? Waar moet viral content aan voldoen? Hoewel viral content gezien wordt als de heilige graal binnen internetmarketing, geeft Rand in zijn Whiteboard Friday video, een paar slimme tactieken aan. Dit biedt geen viral garantie maar verrot de kans op succes.

Influencers

Influencers spelen een grote rol bij het verspreiden van online content. Influencers zijn professionals, vaal actieve bloggers en twitteraars die een grote groep volgels hebben. Vaak verdienen zij zelf direct of indirect aan hun social media activiteiten. Het is dan ook in hun belang regelmatig met verse goede content te komen of hun publiek te attenderen op geweldige content geproduceerd door een ander. je kunt de kans op viral succes vergroten door zelf deze mensen te volgen en te bestuderen wat zij delen. Dit kan je helpen bij het ontwikkelen van een concept van je eigen viral content.

Passend

Zorg dat je content aansluit bij je organisatie. Het is niet logisch wanneer een gokwebsite adviezen gaat geven over gezondheid. Influencers zullen dit direct doorzien als een marketingtruc en minder waarde hechten aan de content. kortom zorg dat de leuke, grappige, interessante, educatieve of handige content die je produceert aansluit bij datgene waar je als organisatie voor staat en bij d toegevoegde waarde die je al levert.

Gebruikers

Uiteindelijk staan ook hier de eindgebruikers centraal. wanneer de beoogde doelgroep bijvoorbeeld voornamelijk met een smartphone websites content waarneemt, zorg dan dat je content toegankelijk is op een smartphone. Trouwens de mobiel is sowieso cruciaal bij het verspreiden van content.

10x beter

Virale content is vrijwel altijd extreem goed. gewoon goede content is niet voldoende. Het mag niet goed of gewoon beter zijn. je moet streven naar content die 10x beter is dan vergelijkbare infographics, videos, artikelen, studies, eBooks, software of applicaties.

Visie

De ontwikkeling van viral content vraagt visie van het management of beter gezegd diegene die verantwoordlijk is over het budget. Het kost geld en tijd en de kans dat de betreffende content nooit ene tipping point zal bereiken is veel groter dan dat de content wel viraal gaat. Visie, een lange adem en financiële moed zijn nodig steeds weer budget beschikbaar te stellen en zo verschillende concepten een kans te geven.

Hulp nodig?