Contentstrategie

Als contentstrateeg stel ik voor organisaties een contentplan op. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de communicatie en of marketingafdeling.

Organisaties kennen zelf hun materie het beste. Ik breng met name SEO expertise en structuur in. Deze twee zaken worden samengebracht in een contentplan waarin alle acties voor een langere periode worden vastgelegd. Samen kijken we naar de capaciteit binnen de organisatie. Als er goede tekstschrijvers of fotografen in de organisatie aanwezig zijn scheelt dit aanzienlijk in de externe kosten. Als contentstrateeg kan ik de interne mensen aansturen zodat hun tijd en inzet vanuit beter wordt benut. Indien er binnen de organisatie geen ruimte is voor het ontwikkelen van content bieden externe partijen een oplossing. Freelancers bijvoorbeeld waar de organisatie al goede ervaringen mee heeft.

Continuïteit is een sleutelwoord voor het goed uitvoeren van een contentplan. Kortom, er zal binnen de organisatie periodiek tijd ingelast moeten worden voor het schrijven artikelen of blogs. Als dit niet haalbaar is kan ik mijn netwerk inzetten voor het produceren van teksten, foto’s, animaties en video’s. Aansluitend bij de continuïteit van een contentplan is een abonnement op deze contentproductie een logisch gevolg.

Return On Investment

Bij contentmarketing gaan de kosten voor de baten uit. Anders dan bij bijvoorbeeld Google Adwords zijn er geen direct meetbare resultaten. Het gestaag ontwikkelen aan content verbetert op lange termijn de reputatie van de organisatie en zal resulteren in een gestage groei van bezoekers. Het dan ook bij uitstek een lange termijn investering.

Vergeet uw naam niet in te vullen.
If he would not use a Mac I would hire him.Bill Gates
He doesn't make me think.Steve Krug
He makes me proud to be Dutch.Johan Cruijff

Consultancy